Beställare
Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
Ny? Lägg till kunduppgifter
Avliden*
Form
WS-modell*
Stenmaterial*
Höjd (i cm)*
Bredd (i cm)*
Bearbetning - kant*
Bearbetning - framsida*
Kantslag? JaNej
Dekor & text
Dekor nr*
Dekorstil*
Dekorfärg*
Typsnitt*
Textstil*
Textfärg*
Inskriptionen skall lyda*
Extra dekoration; (ex rabattlister, lykta, duva etc.)
Uppsättning och övrig information
Ska fler namn in i
framtiden?
JaNej
Om ja. Vilket/vilka?
Kyrkogård*
Kvarter*
Gravnummer*
Bifoga bild
Övrig information
Var det en jordbegravning? JaNej
När var den?
Gravrättsinnehavare
Gravrättsinnehavarens personummer*
Gravrättsinnehavarens namn*
Gravrättsinnehavarens adress*
Gravrättsinnehavarens postnummer*
Gravrättsinnehavarens ort*
Gravrättsinnehavarens telefonnummer*
Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.