Beställare
Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
Ny? Lägg till kunduppgifter
Avliden*
Text
Typsnitt*
Textstil*
Textfärg*
Inskriptionen skall lyda*
Befintlig inskription*
Extra dekoration; (ex rabattlister, lykta, duva etc.)
Övriga jobb som önskas utföras; (exempelvis omdubbning, ommontering etc.)
Plats och övrig information
Ska den befintliga texten fyllas i & göras i ordning?* JaNej
Ska fler namn in i
framtiden?
JaNej
Om ja. Vilket/vilka?
Kyrkogård*
Kvarter*
Gravnummer*
Övrig information
Bifoga bilder
Var det en jordbegravning? JaNej
När var den?
Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.