• Gravsten i Vånga med polerad framsida
  • Sågade kanter och slipad topp
  • Upphöjd dekor, polerad och finhuggen
  • Nedsänkt inskription i bladguld
  • 65 cm bred och 80 cm hög