• Gravsten i impala med polerad framsida
  • Sågade kanter med slipade kantslag och topp
  • Polerad och finhuggen dekor
  • 55 cm bred och 70 cm hög